ဖုန္းသတင္း အြန္လိုင္း တင္ေနၿပီ။

ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူႀကီးမင္း ဖုန္းဆိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာသည္။အဆိုပါ အစီအစဥ္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္လႊင့္တင္ထားေသာ လူႀကီးမင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ (www.Lugyimin.com) မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေနတဲ့ ဖုန္းသတင္းေတြ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳရာမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဖုန္းထဲမွာ အင္တာနက္သံုးလို႔ မရရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္မွာပါ။

မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔ ဆိုင္ေတြကို သြားေရာက္စရာ မလိုဘဲ မိမိ မိုဘိုင္းဖုန္းကို မိမိဘာသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လႊင့္တင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၎၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သတင္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပႆနာမ်ား အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနေသာ ဟန္းဆက္မ်ား အေၾကာင္း၊ ၎ဟန္းဆက္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား အျပင္ ေနာက္ဆံုး၀င္ေရာက္လာေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အခမဲ့ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အျပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ဂိမ္း၊ Ring Tone,Themes, Wall paper ႏွင့္ Screen Saver မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၀က္ဘ္ဆိုက္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး အခမဲ့ႏွင့္ အခေပး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Hong Comment ve lawm... 1 comments

  1. Kawl gam pan ateng pen a tunga ah ki sim thei in cin, gmapua lama om te adingin a ol zaw ah GSM Arena ah ki en thei hi....

    ReplyDelete