မိမိကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ေရဒီယိုအစီစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ားအတြက္ SAM BROADCASTER ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ပံု

မိမိကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ေရဒီယိုအစီစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ားအတြက္
SAM BROADCASTER ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ၿပေပးပါမည္။

အဆင့္(၁) SAM BROADCASTER ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။
(registeration key ပါ၀င္ပါသည္)

undefined


အဆင့္(၂) ေအာက္ပါလင့္တြင္ register လုပ္ေပးပါ။
အဆင့္(၃) ၿပီးလွ်င္၄င္းအေကာင့္ထဲရွိ STREAM SETTING ထဲမွ
- Server IP
- Server Port
- Stream Password တို႔ကိုမွတ္ထားပါ။

အဆင့္(၄) ေဒါင္းလုပ္ထားေသာ SAM BROADCASTER ကို RUN ပါ။
ပံုတြင္ၿပထားသည့္အတိုင္း
- DESKTOP B ထဲမွ ADD NEW ENCODER ကိုသြားပါ။
- MP3 PRO plugin ကိုေရြးပါ။(OK)
- CONVERTER TAB ထဲမွ QUALITY ႏွင့္ FORMAT တို႔ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးပါ။(OK)
- SERVER DETALS TAB ထဲတြင္ အဆင့္(၃)မွ သံုးခုကိုကြပ္လပ္ၿဖည့္ေပးပါ။(OK)


အဆင့္(၅) ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနၿဖင့္ SAM BROADCASTER >>> DESKTOP A ထဲတြင္
မိမိႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းမ်ား၊အစီစဥ္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက်စီမံ၍ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါၿပီ။

( http://cherrymyodaw-radio.blogspot.com သို႔၀င္၍နမူနာရွဳႏိုင္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment